תקנון מבצע השטיח המעופף – חופשה לחיילים ומלש"בים
השטיח המעופף בע"מ מצדיעה לחיילי צבא הגנה לישראל ושמחה להעניק להם הטבה.
מימוש ההטבה מותנה בהצגת תעודת חוגר או שוחר והינו על בסיס כל הקודם זוכה ומקום פנוי.
1. מבצע זה עניינו בהצעה לרכישת חבילת נופש המיועדת לחיילים ולמלש"בים בלבד.
2. מדובר בהצעה לרכישת חבילת נופש, באילת, מחברת השטיח המעופף בע"מ, על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה. החברה אינה מתחייבת כי לכל הפונים תתאפשר רכישת חבילת נופש כאמור.
3. כל פונה אשר יבקש לרכוש חבילת נופש למבצע זה יצטרך להציג תעודת חוגר או שוחר עדכנית ותקפה.
4. מועדי היציאה לחבילת הנופש באילת יקבעו בהתאם לביקוש חבילת הנופש בפועל, בין התאריכים 05.03.2020 ועד 07.03.2020 בלבד
5. מהות ההטבה – הצעה לרכישת חבילת נופש באילת, במחירים אשר יקבעו מעת לאת ויפורסמו באתר האינטרנט www.ds-festival.co.il (מותנה ברישום של מינימום זוג בחדר)
חבילת הנופש כוללת:
א. אירוח במלון "קיסר", באילת, לתקופה של 2 לילות-בימים ה'-ש', במתכונת אירוח של הכל כלול או לינה וארוחת בוקר בהתאם לחבילה המוצעת והמלון הניבחר.
ב. מסיבות בריכה במלון בי קלאב ( הכניסה מותנת בהצגת צמיד ותעודת זהות או חוגר ( הכניסה מעל גיל 18 בלבד ומותנת בבידוק בטחוני )
6. ניתן להזמין את חבילת הנופש באמצעות פנייה טלפונית בלבד לחברת השטיח המעופף בע"מ, בטלפון אשר מופרסם באתר www.ds-festival.co.il, הזמנות יעשו החל מיום 1.1.2020 ועד לגמר המלאי המוצע .
7. חבילת הנופש המוצעת, רכישתה וכל הקשור בה הינו בכפוף ועל פי האמור בתנאים הכלליים של חברת השטיח המעופף, בהם ניתן לעיין בכתובת http://www.flying.co.il/, לרבות, התנאים המפורטים להלן:
כללי: חברת "השטיח המעופף" (להלן – "החברה") הנה מארגנת של חבילות נופש בארץ ומשמשת כמתווכת בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בארץ כגון בתי מלון. מובהר בזאת מפורשות כי לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של ספקים אלו, ומשכך, מוסכם כי היא איננה אחראית לתקלות, שיבושים ועיכובים למיניהם אשר עלולים להיגרם כתוצאה מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק על-ידי הספקים ונותני השירותים ומי מטעמם, וזאת על-פי כל דין. בתי-מלון: מובא בזאת לידיעתכם במפורש, כי יתכנו מקרים בהם יאלץ בית המלון ו/או מי מנותני השירותים בארץ לשנות את המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה כזה ידאג הגורם מספק השירות להעביר את הלקוח למלון ברמה זהה ו/או לספק שירות דומה לשירות שהובטח. משום שאין לחברתנו כל ידיעה על כך מראש ו/או אפשרות להתערב בדבר, מוסכם כי היא איננה אחראית לכך. אין לחברה כל אפשרות להבטיח קבלת מיטה זוגית בחדר ו/או חדר במיקום מסוים במלון ו/או באגף מסוים בו, אף אם הוזמנו מראש, והדבר מסור לשיקול דעתו הבלעדי של המלון. חברתנו אינה אחראית על הפעלתו היומיומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, גודל החדרים, רמת האוכל, רמת השירות וכד'. מסירת חדרים בבתי המלון הינה בכפוף להצגת תעודת זהות ולהפקדת כרטיס אשראי בתוקף, שעת קבלת חדרים הינה החל משעה 15:00 ועזיבת חדרים עד השעה 11:00. עזיבה במוצ"ש וחג כרוכה בתשלום נוסף. במניין ימי חבילת נופש נמנים מספר הלילות במלון, ולא מספר הימים. ביטול וזיכוי: בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום עשית העסקה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למימוש השירות. בביטול כאמור יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם. בהזמנות שאינן נופלות לגדר האמור לעיל, יחולו דמי ביטול כמפורט להלן:
מועד הביטול – דמי הביטול
תיאור המוצר נופשונים / בתי מלון
21 יום ומעלה: 100 ש"ח לאדם
14-20 יום 30% מערך ההזמנה
7-13 יום 60% מערך ההזמנה
12 יום דמי ביטול מלאים
8. אין כפל מבצעים והנחות.